Lisens

honeywell electronic materials E-post: [email protected] 

sinsen voksen skole Telefon: 948 33 326

land areas height curve Har arrangøren krevd inn engangslisens men du har allerede helårslisens, fyll ut skjema væske kryssord synonym

Om lisens

nybakt brød klede james hunt racing driver Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Banearrangement krever helårslisens, for mosjonsarrangement kan det løses engangslisens. Les mer om de to lisensene under.

Helårslisens:

iowa state map Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon. 

minensucher paravane wasserdrachen Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIFs barneidrettsforsikring, dvs fra man fyller 13 år til man fyller 80 år.
Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra ofisiell statistikk.

lagerlokaler til leie løten Priser helårslisens: 
Grunnlisens kr 420 
Utvidet lisens kr 800

Engangslisens:

sucker for pain text Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

viktige datoer andre verdenskrig Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.

mariokart64 rom download Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke).

glad smil tegne Det er valgfritt for arrangør om man ønsker å kreve inn lisens med deltakeravgift i intervallet 1-50 kroner. For arrangement som har lisensfritak i dette intervallet opprettholdes ansvarsforsikring av arrangementet. 

kjedelig farge på haret Arrangører som ønsker å forsikre sine deltakere og funksjonærer kan velge å ha en lisens på kroner 20 per deltaker. 


Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

vanlige norske eplesorter <50              Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50
*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

simon eriksen valvik  På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.

familiehotell palma nova Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150

london chess classic Barn er frem til 13 års alder forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer forge services gachibouli

virka enkla vantar
Det understrekes at alle skal ha løst NFIF sin lisens (engangs eller helårs) fra og med det året man fyller 13, uavhengig av når på året man er født.